Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada (opreme)

Objavljeno: 10.09.2014

Izmjenom Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, broj 42/14,  48/14) objavljenom u NN  107/14, odnosno izmjenom propisane oznake o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada, koristimo priliku podsjetiti na obveze trgovaca/ prodavatelja i servisera  EE (električne i elektroničke) opreme u koji spadaju:

1.Veliki kućanski uređaji  (hladnjaci, strojevi za pranje rublja, električni uređaji za grijanje, ventilatori..)

2. Mali kućanski uređaji (usisavači, glačala, tosteri, električni noževi, uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zubi, brijanje, masiranje, satovi …)

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije  (osobna računala:CPU, miš, zaslon i tipkovnica, laptop, pisači, fax, telefoni…)

4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče (televizijski aparati, videokamere, glazbeni instrumenti, solarni paneli….)

5. Rasvjetna oprema  (rasvjetna tijela za fluorescentne žarulje, osim rasvjetnih tijela u kućanstvu, fluorescentne žarulje…)

6. Električni i elektronički alati, osim velikih nepokretnih industrijskih alata (oprema za tokarenje, glodanje sječenje, bušenje, piljenje, rezanje, košenje …..)

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema (Kompleti električnih vlakova ili automobila, videoigre, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje…)

Ovim Pravilnikom propisuju se i obveze i odgovornosti svih osoba uključenih u životni ciklus električne i elektroničke opreme  kao što su dizajneri, konstruktori, proizvođači, prodavatelji i korisnici, a posebice osoba uključenih u sakupljanje i oporabu EE otpada te zbrinjavanje ostataka od oporabe EE otpada.

Napomena:

– Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13), osim odredbi članka 4. točke 11.,12, 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18. a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3. toga Pravilnika, te Dodatka V. toga Pravilnika, koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu. Navedeni članci odnose se na skupljače i obrađivače EE otpada, Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) te naknade za gospodarenje otpadom i naknade sakupljaču i obrađivaču,

– Nakon  15. kolovoza 2018. godine pravilnik će se primjenjivati na svu EE opremu koja potpada pod kategorije iz Dodatka 3. ovog Pravilnika s pripadajućim indikativnim necjelovitim popisom vrsta proizvoda iz Dodatka 4. ovog Pravilnika, čime će se izmijeniti obuhvat EE otpada.