Zaštita na radu

Objavljeno: 01.07.2014

Zakon o zaštiti na radu objavljen je u Narodnim  novinama 71/14 i stupio je na snagu 19. lipnja 2014.godine.  Zakon se  primjenjuje u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca, osim na obavljanje poslova na koje se zbog njihovih posebnosti  na njih ne može u cijelosti primijeniti ili se uređuje posebnim propisima (zaštita osoba i imovine i rad kućnih pomoćnica).

Provedbeni propisi trebali bi biti doneseni do 16.rujna ove godine, a neke od novosti koje donosi zakon su:

–          Inspekcijski nadzor  usmjeren je na preventivu,  na način da inspektor  usmenim rješenjem  naloži uklanjanje uočenog nedostatka,

–          Poslodavac sa samo jednim radnikom ne mora imati osobu zaduženu za prvu pomoć,

–          I nadalje je obvezna izrada procjene opasnosti, osposobljavanje za rad na siguran način i ugovaranje zdravstvene usluge putem medicine rada

–          poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu,

–          pri obavljanju inspekcijskog nadzora na izdvojenom mjestu rada  inspektor je ovlašten obaviti nadzor o zaštiti života i zdravlja i drugih osoba koje borave u neposrednoj blizini tog mjesta rada.

Više o tome možete pročitati u priloženom tekstu.