Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Objavljeno: 19.05.2014

Kako Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji propisuje da su SVI poslodavci (dakle i obrtnici)  koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom, dostavljam  vam kraću informaciju o tome. Obveza je vezana za djelatnost (obveznik je trgovac ili ugostitelji koji zapošljava 25 radnika i treba zaposliti jednu osobu sa invaliditetom, građevinar ili prijevoznik, poljoprivrednik, ribar ili prerađivač : mesar, krojač, stolar itd, koji zapošljava 20  radnika) a može se ispuniti zapošljavanjem ili zamjenski.

Obveza nastaje od 01.siječnja 2015.godine no zbog propisanih  „novčanih naknada“ za one koji to ne učine i vremena potrebnog da se zakon primjeni odnosno provede postupak, molim da upoznate vaše članove sa ovom obvezom.

Posebno treba upozoriti poslodavce koji  već ( prije 15.travnja 2014. godine odnosno stupanja na snagu Pravilnika ) zapošljavaju osobe s invaliditetom, da su dužni  te osobe prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno posebno propisanom obrascu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, u razdoblju od 1. svibnja 2014. godine do 31. listopada 2014. godine.