ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI S PODRUČJA OBRTNIŠTVA

Objavljeno: 30.04.2012

ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI S PODRUČJA OBRTNIŠTVA: 

1. Zakon o obrtu (NN 79/93, 90/96, 102/98, 64/01, 71/01, 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07 i 79/07)

2. Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)

3. Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (NN 101/95)

4. Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrt (NN 60/10 i 17/12)

5. Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07)

6. Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN 80/07 i 45/09)…

 

RADNI ODNOSI, MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

 

 

 

1. Zakon o radu (NN 149/09)

 

2. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08121/10, 130/10  – pročišćeni tekst i 61/11 i 114/11)

 

3. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 71/99, 46/07 i 41/08)

 

4. Zakon o doprinosima  (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12)

 

5. Pravilnik o doprinosima (NN 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11)

 

6. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  (NN 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10 , 49/11 i 22/12)

 

7. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 i 12/12)

 

8. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08 i 71/10).

 

9. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08 i 34/11)

 

10. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 67/09, 116/09, 4/10,

 

13/10, 88/10, 131/10, 1/11, 16/11, 87/11 i 137/11)

 

11. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 7/12, 14/12, 23/12 i 25/12)

 

12. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN

 

31/07, 56/07, 96/07, 130/07, 33/08, 91/09, 4/10, 69/10, 1/11 i 48/11)

 

13. Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti (NN 153/09)

 

14. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti  (NN 1/11 i 153/11)