Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, seminar 24. studenog 2011. godine

Objavljeno: 11.11.2011

Udruženje obrtnika Poreč i  Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika organiziraju radionicu

 ZADAĆE RAČUNOVOĐA, REVIZORA, POREZNIH SAVJETNIKA,

ODVJETNIKA I JAVNIH BILJEŽNIKA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

 dana 24. studenog 2011. godine (četvrtak) , s  početkom u 10,00 sati, u Obrtničkom domu, Partizanska 5a, POREČ

PROGRAM:

–       Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 87/2008.),

–       svi podzakonski propisi (pravilnici) koji su donijeti na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i  financiranja terorizma,

–       Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (sektorske smjernice), koje je donio Financijski inspektorat Ministarstva financija u Studenome 2008. godine,

–       Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija,

–       Interni akt radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

 

Polaznici radionice dobivaju

–       potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu  za 2011. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,

–       materijale s kopijama prezentacija,

–       ogledni primjerak Internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,

–       ogledni primjerak Programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2012. godinu, koji treba donijeti do kraja 2011. godine

 

Predavači:     mr. sc. Dalibor Briški, revizor i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije i

mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije

 

Naknada: 400,00 kuna

 

Uplate:  na žiroračun HZRIF 2360000-1101241118, OIB: 75508100288

Informacije: 01/4686-500, 01/4686-502; fax: 01/4686-496 ; e-mail: pretplata@rif.hr

 

Prijavnica

 

za radionicu ZADAĆE  RAČUNOVOĐA, REVIZORA, POREZNIH SAVJETNIKA, ODVJETNIKA I JAVNIH BILJEŽNIKA   U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

24. studenog 2011.  (POREČ)

Prijavljujemo sljedeće kandidate:

 

1. ..…………………………………………………………     3. ..…………………………………………………………..

2. ..…………………………………………………………     4. ..…………………………………………………………..

 

NAZIV I  ADRESA OBRTA

……….…………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

OIB: ……………………………………………………..  …………………………………………………..

telefon:…………………………………………..  telefax.:……………………………………………….

e-mail:………………………………………….

                                                                           M.P.                                             Ovlaštena osoba:

                                                                                                             ………………………………………

 

 

 

Obavezno  ispisati tiskanim slovima

poslati na e-mail: pretplata@rif.hr ili fax: 01/4686-496.