Zakon o radu

Objavljeno: 11.08.2014

Zakon o radu stupio na snagu 07.08.2014., objavljen u NN 153/14. Novine u njemu su brojne, te vas ovim putem obavještavamo o osnovama vezanim za zasnivanje radnog odnosa i radno vrijeme.

Najvažnija novina je mogućnost dopunskog rada kod drugog poslodavca, odnosno pravo poslodavca da (pod propisanim uvjetima) sklopi ugovor o radu u nepunom radnom vremenu do 8 sati tjedno sa radnikom već zaposlenim kod drugog poslodavca.

Napomena: Ta mogućnost se nema veze sa umirovljenicima, jer se oni koji koriste starosnu mirovinu mogu zaposliti do polovice radnog vremena temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju.