Pravilnik – opasne kemikalije

Objavljeno: 23.10.2014

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine«, broj 18/2013) ministar zdravlja donio PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE, STAVLJANJA NA TRŽIŠTE I KORIŠTENJA OPASNIH KEMIKALIJA

U Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (»Narodne novine«, broj 99/2013 i 157/2013) u članku 2. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

» Ovaj Pravilnik, osim članka 7., ne primjenjuje se na pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prodaje na malo robe široke potrošnje (sredstva za čišćenje u kućanstvu) ili ih koriste, koji ne moraju slati radnike na zdravstvene preglede ciljane na rad s opasnim kemikalijama, kao niti na edukaciju – tečaj za rad s opasnim kemikalijama pod uvjetom da ne stavljaju po prvi puta opasnu kemikaliju na tržište.«

U pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost prodaje na malo opasnih kemikalija iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama imenuje se na nivou pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost prodaje na malo opasnih kemikalija, a ne za svaku maloprodajnu jedinicu.

Pravne i fizičke osobe koje se bave prodajom na malo robe široke potrošnje (sredstva za čišćenje u kućanstvu) ili ih koriste, a koje ih stavljaju po prvi puta na tržište Republike Hrvatske, moraju registrirati svoju djelatnost na nivou centralnog skladišta.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 122/14.

U prilogu:

–        Pravilnik – ( NN 122/14.)