Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Objavljeno: 18.11.2015

U Narodnim novinama broj 110/15. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Zakon je stupio na snagu 20.10.2015.

U prilogu se nalazi :

– Zakon o zaštiti potrošača – ( NN br. 41/14.)

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača – (NN br. 110/15.)