Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom

Objavljeno: 05.03.2012

U Narodnim novinama broj 25/12 od 28. veljače 2012. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom, koji stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“…

Kao mjera pomoći poduzetnicima s problemima u likvidnosti kao posljedici poremećaja na tržištu u zemlji ali i utjecaja gospodarske krize na globalnoj razini, poduzetnicima koji su, u smislu izvršavanja novih poreznih obveza, uredni porezni obveznici opetovano se daje mogućnost reprogramiranja poreznog duga ali sada nastalog do 31. siječnja 2012. i to na rok koji je s 30 produljen na 36 mjeseci. 

Rok za podnošenje zahtjeva je  30 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a mogu ga podnijeti i poduzetnici kojima je reprogram već odobren.

 Novina je uvođenje otpisa poreznog duga s osnove kamata pod za to predviđenim uvjetima kao mjere za naplatu dospjelog a nepodmirenog poreznog duga kojom se nastoji smanjiti porezni teret poduzetnicima i omogućiti im prevladavanje nelikvidnosti i gospodarsko restrukturiranje kao krajnja mogućnost u svrhu izbjegavanja otvaranja stečajnog postupka.

Pravo na otpis kamata za porezni dug nastao do 31. siječnja 2012. može ostvariti poduzetnik koji je u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga s nadležnim tijelom na propisane uplatne račune uplatio glavnicu poreznog duga za koji je podnio zahtjev za otpis kamata.

Zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata podnosi se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

 Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranicama Porezne uprave (http://www.porezna-uprava.hr/obavijest_poduzetnicima.asp) a mogu se dobiti i u Ispostavama Porezne uprave.