Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Objavljeno: 02.04.2014

U Narodnim novinama broj 41/2014 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Skrećemo vam pozornost na  izmijenjene:

1. Obrtnici su obuhvaćeni  doprinosom za  nezaposlene

Čl. 9 st.1. toč. 9. djelatnost obrta i trgovca pojedinca – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

Kao i u  članku 65. točki 4.

Iznimno ovaj doprinos ne plaćaju osobe koje ostvaruju primitke od  imovine  i imovinskih prava : najamnina, zakupnina, vremenski ograničeni ustup autorskih prava, prava industrijskog vlasništva (iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za osobe koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, ne obračunava se doprinos za zapošljavanje.«).
I  u  članku 69. Točka 5. »5. doprinos za zapošljavanje.«.

2. Preimenovan doprinos ZZZNR

U  članku 69. u točki 4. preimenovan je doprinos – sada „ doprinos za zaštitu zdravlja“,  a ne više doprinos za zaštitu zdravlja na radu.

3. Povećan doprinos  za obvezno zdravstveno osiguranje na 15%

U članku 14. stavku 1. točki 1. riječi: »po stopi od 13%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 15 %«.

Doprinos od 15% primjenjuje se pri utvrđivanju obveze doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 31. ožujka 2014., dakle u svibnju za dohodak od nesamostalnog rada za travanj (pri obračunu plaće za travanj), kao i pri obračunu obveznih doprinosa obrtnika za travanj 2014.

Više pročitajte u tekstu zakona.