Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Objavljeno: 16.12.2013

U prilogu se nalazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (148/13) objavljen u Narodnim novinama 11. prosinca 2013. Navedeni Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Najznačajnija izmjena u navedenom zakona odnosi se na promjenu iznosa naknade za financiranje građenja i održavanja javnih:

Prema dosadašnjem važećem Zakonu o cestama bilo je propisano sljedeće:

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

– u iznosu od 0,60 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.,

– u iznosu od 0,60 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.

Stupanjem na snagu Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (148/13)  propisano je sljedeće:

»(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

– u iznosu od 0,20 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.,

– u iznosu od 0,80 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.«.

 Paralelno sa donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (148/13) donesen je i Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o željeznici(148/13)u kojem su navedene sljedeće odredbe:

(1) Naknada za financiranje željezničke infrastrukture iz članka 21. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona uplaćuje se iz državnog proračuna na energente:

1. Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:

1.1. Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59,

1.2. Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49.

2. Plinska ulja iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49 koja se koriste kao pogonska goriva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente, i to:

– u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture d.o.o.«

Navedeni Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2014.