Zakon o inspekcijama u poljoprivredi (Narodne novine broj 93/13.)

Objavljeno: 09.08.2013

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 93/13 objavljen Zakon o inspekcijama u poljoprivredi. Zakon je stupio na snagu 20.07.2013. godine.

Ovim se Zakonom uređuju inspekcijski poslovi, ustrojstvo, način rada, prava, dužnosti i ovlasti inspektora, te druga pitanja važna za rad inspekcija u poljoprivredi.

Inspekcije u poljoprivredi su :

–        poljoprivredna inspekcija,

–        stočarska inspekcija,

–        vinarska inspekcija i

–        inspekcija za kakvoću hrane

 Inspekcije u poljoprivredi u okviru svojeg djelokruga obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa, te propisa Europske unije kojima se uređuje područje poljoprivrede i hrane.

Poslove poljoprivredne inspekcije, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane, obavlja ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za obavljanje poslova inspekcija u poljoprivredi.

Radi obavljanja poslova iz djelokruga inspekcija u poljoprivredi ustrojavaju se područne jedinice: Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split.

1)      Područna jedinica Zagreb obuhvaća područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije

2)      Područna jedinica Varaždin obuhvaća područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije

3)      Područna jedinica Osijek obuhvaća područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije

4)      Područna jedinica Rijeka obuhvaća područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

5)      Područna jedinica Split obuhvaća područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Poslove inspekcija u poljoprivredi obavljaju:

–        poljoprivredni inspektori,

–        stočarski inspektori,

–        vinarski inspektori i

–        inspektori za kakvoću hrane

Inspekcijski nadzor obavlja se bez prethodne najave.

Iznimno, o početku obavljanja nadzora inspektor može obavijestiti nadziranu fizičku ili pravnu osobu, ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost nadzora.

 

U prilogu :

16-1190-4744-80-2013 Zakon o inspekc. u poljop poslano na POK UO Ceh polj NN_93_2013-08-08

93 19.07.2013 Zakon o inspekcijama u poljoprivredi