Zakon i Pravilnik o PDV-u – naputak (poslovanje turističkih agencija)

Objavljeno: 30.07.2013

Vezano za odredbe članaka 187. i 195. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost u svezi poslovanja turističkih agencija… 

Kao što vam je već poznato, 27.6.2013. u Narodnim novinama broj 79/2013 objavljen je tekst Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.  Kada je u pitanju poslovanje turističkih agencija, posebnu pozornost trebate obratiti na odredbe članaka 187. i 195. Pravilnika.

Skrećemo vam pažnju da će prema očekivanjima poseban postupak oporezivanja obuhvaćati paket aranžmane i izlete. Međutim, suprotno najavljenom na seminarima Stavkom 5. članka 197. Pravilnika o PDV-u putnik je definiran isključivo kao fizička osoba koja koristi usluge putničke agencije za potrebe svoga putovanja. To znači da se poseban postupak ne može primjenjivati u B2B operacijama, već isključivo kod poslovanja s građanima. Za prodaju usluga pravnim osobama valja stoga primjenjivati redovni postupak, odnosno na računima iskazivati svaku pojedinu uslugu i na nju primjenjivati odgovarajuću stopu PDV-a za tu uslugu. Kada su u pitanju usluge pružena na području RH to neće stvoriti neke probleme, ali kod nekih usluga (smještaja, prehrane, kopnenog prijevoza) koje se realiziraju na području drugih država članica to može značiti i obvezu porezne registracije. U tom smislu skrećemo pozornost na  mogućnosti pružanja usluga u drugim državama članicama u ime i za račun pružatelja usluge ili u ime i za račun domaće pravne osobe koje za sobom ne povlače obvezu porezne registracije. U svakom slučaju, poseban postupak oporezivanja ne može biti izlazna strategija u slučajevima kada je kupac pravna osoba. Dakako, postoji mogućnost da vaše račune izdajete u okviru posebnog postupka oporezivanja na ime putnika – osobe koja stvarno koristi usluge za potrebe svojeg putovanja, a da ta osoba nadoknadu za tako nastale troškove putovanja potražuje od svojeg poslodavca kroz obračun putnih troškova na putom nalogu.

Posebno vam skrećemo pozornost na odredbe članka 195. Pravilnika o PDV-u temeljem kojeg usluge putničkih agencija i organizatora putovanja koje su ugovorene, plaćene ili djelomično plaćene do 1. srpnja 2013. godine, a obavljene nakon 1. srpnja 2013. godine oporezivat će se prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na snazi do 1. srpnja 2013. godine. To znači da sve usluge putničkih agencija definirane člankom 7. Zakona o pružanju usluga u turizmu koje ste ugovorili i makar djelomično naplatili prije stupanja na snagu novog Zakona o PDV-u oporezujete prema do sada važećim pravilima, i što je još važnije prema starim stopama PDV-a.  To znači da se za usluge posredovanja za koje je ugovorena naplata nakon izvršenja usluge smještaja primjenjuje stopa PDV-a od 10% i nakon 1.7.2013. ukoliko je ta usluga ugovorena i makar djelomično plaćena prije 1.7.2013. Međutim, nije jasno vrijedi li ova odredba i za usluge koje su ugovorene (primjerice, prihvaćene rezervacije), a nisu makar djelomično naplaćene prije 1.7. te kako će se dokazivati da je usluga ugovorena prije 1.7. u slučaju poreznog nadzora.

Iako odredbe ovih članaka preciznije reguliraju neka pitanja, još uvijek postoji dosta nedoumica u provedbi koje će se evidentno rješavati putem mišljenja Porezne uprave Ministarstva financija, kao što je slučaj i s ovim posljednjim pitanjem vezanim uz primjenu članka 195. Pravilnika o PDV-u. Nakon dodatnih kontakata s predstavnicima Porezne uprave početkom ovog tjedna, nadamo se da ćemo u razumnom roku dobiti odgovore na pitanja koja smo formulirali temeljem svih informacija o nejasnoćama koje smo do sada prikupili od vas, ali i onih koje će se pojavljivati u međuvremenu.

Izvor: prema dopisu Udruge hrvatskih putničkih agencija,

Snežana Klarić, dipl.iur.

Pravni savjetnik

Obrtnička komora Istarske županije

Pula, Mletačka 12

Tel. 052/212-993,  216-153

Fax. 052/383-747

e-mail: pravni.savjeti@ok-istre.hr

www.ok-istre.hr