Vlada usvojila program Kreditom do uspjeha

Objavljeno: 29.09.2014

Vlada je prihvatila program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta “Kreditom do uspjeha 2014”, od kojeg očekuje lakše financiranje poduzetničkih pothvata i poboljšanje njihove likvidnosti.

Program se provodi kroz dvije mjere odnosno kreditne linije. Prva je “Kreditom do konkurentnosti”, u sklopu kojeg će se odobravati krediti u visini od 100 tisuća do pet milijuna kuna, kod kojeg poslovne banke mogu imati maksimalnu kamatu od sedam posto, ali će država subvencionirati kamatu sa dva postotna boda za proizvodne djelatnosti, i jedan postotni bod za obavljanje uslužne djelatnosti.

Županije i gradovi također će subveniconirati kamatu u istom iznosu, pa bi kamata za krajnje korisnike mogla biti tri posto. Druga kreditna linija je za likvidnost tvrtki, a davat će se bez posebnih hipoteka.

Krediti će biti u visini od 30 do 200 tisuća kuna, uz maksimalnu kamatnu stopu poslovnih banaka od osam posto, a Ministarstvo poduzetništva i obrta osigurat će subvencioniranje kamate od pet postotnih bodova pa će kamata za krajnjeg korisnika biti tri posto. (HINA)