Usvojene izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Objavljeno: 27.06.2013

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 21. lipnja usvojio je izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koje je Ministarstvo turizma predložilo radi uklanjanja prepreka i ograničenja za obavljanje ove djelatnosti prije glavne turističke sezone, izvijestili su iz tog ministarstva… 

Svi oni koji raspolažu smještajnim kapacitetima, a nemaju dokaz o uporabljivosti zgrade, moći će ishoditi privremeno rješenje na temelju kojeg će moći pružati uslugu smještaja uz uvjet da su predali zahtjev za legalizaciju.

Ministar turizma Darko Lorencin naglašava kako segment obiteljskog smještaja čini 49 posto ukupnih smještajnih kapaciteta u hrvatskom turizmu te kako je izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti svakako jedan od koraka za povećanje njegove kvalitete, koje predviđa i Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020.

Izmjene zakona polaze od činjenice da postoji velik broj objekata čiji su vlasnici podnijeli zahtjev za legalizaciju, a da su se u nekima od njih i do sada pružale ugostiteljske usluge, te da je izvjesno da će veći dio objekata za koje su podnijeti zahtjevi biti legaliziran.

Tako će se izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti omogućiti građanima koji raspolažu smještajnim kapacitetima, a nemaju dokaz o uporabljivosti zgrade, da mogu ishoditi privremeno rješenje na temelju kojega će moći pružati uslugu smještaja, uz uvjet da su predali zahtjev za legalizaciju.

Također će se omogućiti ugostiteljima koji su podnijeli zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene manje zahtjevne zgrade (čija građevinska bruto površina nije veća od 400 četvornih metara), obavljanje ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskog objekta, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu, a najdulje do 31. prosinca 2016. godine.

Nadalje, omogućava se ugostiteljima (obrtnicima, zadrugama, trgovcima pojedincima, trgovačkim društvima) obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima vrste – soba, apartman i studio apartman u građevinama stambene namjene u njihovom vlasništvu, izdavanjem privremenog rješenja, najduže do 31. prosinca 2016., do kada trebaju ishoditi prenamjenu stambenog u poslovni prostor;

Iznajmljivaču pružanje usluga u domaćinstvu u ili na nekretnini u vlasništvu bračnog druga, srodnika u ravnoj liniji ili člana obitelji s kojima iznajmljivač živi u zajedničkom domaćinstvu zakonske izmjene omogućavaju  ishođenje rješenja obama bračnim drugovima, odnosno i jednom ili više članova obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu, pod uvjetom da ukupni smještajni kapacitet utvrđen u izdanim rješenjima ne prelazi maksimum smještajnog kapaciteta propisan Zakonom (10 soba, odnosno 20 kreveta);

Nadalje, omogućava se nastavak pružanja ugostiteljskih usluga bračnom drugu, srodniku u ravnoj liniji, članu obitelji koji živi u zajedničkom domaćinstvu s iznajmljivačem, uz izdavanje novog rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, ali bez utvrđivanja svih uvjeta koji su inače potrebni za izdavanje takvog rješenja.

Također se briše obveza dokazivanja poslovne sposobnosti za iznajmljivača.

Omogućava se i zdravstvenim ustanovama – specijalnim bolnicama obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te se odredbe Zakona ne primjenjuju u slučaju kada djelatnici jedne ustanove socijalne skrbi usluge prehrane i smještaja pružaju korisnicima druge ustanove socijalne skrbi, napominju iz Ministarstva turizma.