Uskoro objava Poziva za dostavu projektnih prijedloga „E – impuls„

Objavljeno: 11.07.2016

Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održalo je usmenu raspravu o nacrtu Poziva za dostavu projektnih prijedloga „E – impuls„ koji se planira objaviti tijekom srpnja 2016. godine.

Za provedbu Poziva osigurano je 250.000.000,00 kuna namijenjeno mikro i malim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 30.000,00 kuna do 300.000,00 kuna. Prema nacrtu Uputa za prijavitelje E-impulsa, namjena Poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice. Cilj Poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

Intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini: malom poduzeću 65%, odnosno mikro poduzeću 85%. Prijavitelji bi morali biti; pravne ili fizičke osobe koje su mikro i mali poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014, poduzetnici koji djeluju  u sektorima:-

-C Prerađivačka industrija, svi osim 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  25.4 Proizvodnja oružja i streljiva,  30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila

-F Građevinarstvo: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi,  43.3 Završni građevinski radovi,  43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

-G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla: 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila

-J Informacije i komunikacije

-M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i  74.2 Fotografske djelatnosti

-N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 81.3 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

-S Ostale uslužne djelatnosti: 95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo.

Prema nacrtu, prihvatljivi bi bili troškovi:

-vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice,

-vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu,

-savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje.

Indikativni vremenski okvir Natječaja bio bi od 15. srpnja 2016. godine do 30. rujna 2016.

Nacrt Uputa za prijavitelje možete naći OVDJE.