Usklađenje minimalnih tehničkih uvjeta u trgovini

Objavljeno: 26.06.2012

Dana 16. lipnja 2012. godine istekao je rok  za usklađenje minimalnih tehničkih uvjeta u trgovini, te zbog izbjegavanja nejasnoća i  nepotrebnog obraćanja trgovaca Uredu državne uprave, dostavljamo vam kratak osvrt na obvezu usklađenja i pripadajuće pravilnike…

– Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne   objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan   prodavaonica (N.N. 66/09, 108/09 i 8/10);

– Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (N.N. 39/09);

– Članak objavljen u RRiF 5/12, pod nazivom „Minimalni tehnički uvjeti u trgovini“

– Mišljenje Ministarstva gospodarstva, rada o poduzetništva, Klasa: 330-01/10-  01/241, Urbroj: 526-05-01-01/3-10-2, od 7. travnja 2010. godine, po kojem  obrtnici koji su prema ranijim propisima stekli rješenje o udovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za djelatnost trgovine nisu obvezni   ponovno ishoditi isto prema novom Pravilniku, osim ako nije došlo do promjena na   prostoru, opremi i sredstvima rada.