Uredba o špekulativnim zalihama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera – ponovljena informacija

Objavljeno: 19.07.2013

U prilogu ponavljamo informaciju o obvezi dostave podataka o zalihama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera. 

Uredba se ne odnosi na:

– fizičke osobe koje se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću i nisu registrirane za djelatnost trgovine ili druge djelatnosti, osim za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su proizvod njihove poljoprivredne djelatnosti sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012);

pravne ili fizičke osobe koje se bave isključivo trgovinom na malo, pri čemu ukupna površina prodavaonice i skladišta (u vlasništvu i/ili najmu) sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013) nije veća od 1.500 m².

Vezano za proizvode od šećera, Uredba se ne odnosi na:

– fizičke osobe koje se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću i nisu registrirane za djelatnost trgovine ili druge djelatnosti, osim za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su proizvod njihove poljoprivredne djelatnosti sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012);

– pravne ili fizičke osobe koje se bave isključivo trgovinom na malo, pri čemu ukupna površina prodavaonice i skladišta sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013) nije veća od 1.000 m², i ako na zalihi imaju samo prerađene proizvode (sadrže više od 10% šećera ili šećernog ekvivalenta, kao rezultat prerade poljoprivrednih proizvoda);

– pravne i fizičke osobe koje se bave ugostiteljskom djelatnosti kao glavnom djelatnosti i vlasnici su zaliha proizvoda iz članka 10. ove Uredbe isključivo za potrebe obavljanja svoje glavne djelatnosti.