Ulaganja u šumska područja_Mj_8-6_Pravilnik_NN_45

Objavljeno: 19.05.2016

Predmet :  PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M08 »ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.6. »POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. 

 (Narodne novine 45/16)

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M08 »ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ODRŽIVOSTI ŠUMA«, PODMJERE 8.6. »POTPORA ZA ULAGANJA U ŠUMARSKE TEHNOLOGIJE TE U PRERADU, MOBILIZACIJU I MARKETING ŠUMSKIH PROIZVODA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

 Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 45/16., a stupa na snagu 20.05.2016.

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. u skladu s člancima 21. i 26. Uredbe (EU) br. 1305/2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR

UPRAVLJAČKO TIJELO I OPERATIVNA PROVEDBA

Upravljačko tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.

Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

TIPOVI OPERACIJA

U okviru podmjere 8.6. potpora se dodjeljuje za tipove operacija:

 1. 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«
 2. 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«
 3. 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«

 

VRSTA POTPORE

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava.

Intenzitet javne potpore po projektu unutar tipa operacije 8.6.1, 8.6.2. i 8.6.3 iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Sredstva potpore osiguravaju se

 1. iz proračuna Europske unije (85 %)
 2. proračuna Republike Hrvatske  (15 %)

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen. Isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu u okviru istog tipa operacije tijekom jednog natječaja. Ukoliko korisnik podnese više zahtjeva za potporu u okviru istog tipa operacije tijekom jednog natječaja u obzir će se uzeti zahtjev za potporu u okviru istog tipa operacije s ranijim vremenom podnošenja zahtjeva za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu u okviru istog tipa operacije izdati odluka o odbijanju.

VISINA POTPORE

(1) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.2. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 10.000 eura i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 1.000.000 eura.

(3) Visina javne potpore u okviru tipa operacije 8.6.3. iznosi:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 30.000 eura.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.1. su:

 1. šumoposjednici
 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i
 3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.2. su:

 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva.

Korisnici u okviru tipa operacije 8.6.3. su:

 1. šumoposjednici
 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika
 3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća i
 4. jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu se podnosi temeljem natječaja o provedbi mjere 08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva (www.ruralnirazvoj.hr).