Učlanjenje INA kartica i A- INA kartica

Objavljeno: 25.07.2016

INA kartica namijenjena je pravnim osobama. Ako ste zainteresirani za pristupanje u članstvo INA kartice, popunjen Zahtjev za izdavanje INA kartice uz priloženu dokumentaciju dostavite nam na našu adresu: INA, d.d., INA kartica, Avenija V. Holjevca 10, 10020 Zagreb.Zahtjev za izdavanje INA kartice možete dobiti na Ininim benzinskim postajama ili preporučujemo download pdf Zahtjeva sa naše web stranice ili u prilogu.

Sami odredite oblik buduće potrošnje izborom INA kartice za kupnju:

– motornih goriva, cestarina

– motornih goriva, cestarina, maziva i tekućina za vozila

– motornih goriva, cestarina, maziva, tekućina za vozila i pranja vozila

– svih roba i usluga

Potrebna dokumentacija za kreditni ugovor:

Za obrt:

– preslika Izvatka iz obrtnog registra (koji sadrži važeće matične podatke subjekta)

– original BON-2 ili SOL 2 za glavni račun ne stariji od 10 dana – ovjeren od banke pečatom i potpisom

– preslika potpisnog kartona kod institucije ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa

– Potvrda o stanju poreznog duga od Porezne uprave ne stariju od 30 dana

– ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite – privitak

– uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole

– izjavu koja sadrži predviđenu ukupnu mjesečnu potrošnju za sve INA kartice izraženu u kunama (limit), popis poslovnih    računa, IBAN, broj zaposlenih i ime kontakt osobe, njen broj telefona i faks

Dodatne pogodnosti:

– INA kartica na odgodu plaćanja nudi mogućnost vezivanja na trajni nalog HAC ENC uređaja.  Uređaj se veže za INA karticu te se svi troškovi ispostavljaju u zbirnom mjesečnom računu kojeg dostavlja INA. Nije potrebno nadoplaćivati ENC i voditi brigu oko preostalog iznosa sredstava na ENC uređaju.

– Na jednom zbirnom računu su navedeni svi troškovi vezano za cestarine, ENC uređaje i za troškove goriva.

– Vezivanjem ENC uređaja s INA karticom ostvarujete popuste koje dodjeljuje HAC i koji su dostupni na www.hac.hr .

– Besplatna on-line usluga za korisnike INA kartice koja omogućuje potpunu kontrolu troškova, uvid u stanje računa i nove troškove, preuzimanje datoteka o potrošnji te mogućnost upravljanja limitima kartica u stvarnom vremenu.

– INA kartica svojim kupcima omogućuje korištenje usluge centra za autorizaciju 24/7 – 365 dana u godini na broj telefona 01/6451-308.

– Usluge call centra dostupne su svaki radni dan (od 8.00 do 16.00 sati) na broj telefona 01/6451-304.

Molimo Vas da prije no što se odlučite za članstvo proučite Opće uvjete poslovanja za INA karticu.

INA kartica zadržava pravo da prilikom sklapanja ugovora po potrebi zatraži i  dodatnu dokumentaciju.

Vrste kartica ( na zahtjevu odabirete jednu opciju koja je ponuđena na obrascu):

1. INA kartica koja je izdana na registarsku oznaku vozila – ne može se prenositi na drugo vozilo, može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana (u ovom slučaju sami određujete oblik buduće potrošnje: goriva i cestarine, i/ili ulja i maziva, i/ili tekućine za vozila, i/ili pranje vozila);

2a. Garažna INA kartica – kartica putem koje možete točiti gorivo u spremnik bilo kojeg vozila, glasi na donosioca;

2b. Kanistar INA kartica – kartica putem koje možete točiti gorivo u bilo koji spremnik za gorivo i/ili vozilo glasi na donosioca.

3. INA kartica koja glasi na ime i prezime korisnika – neprenosiva je i može je koristiti samo osoba na čije ime i prezime je izdana (u ovom slučaju izdanom INA karticom možete kupovati sve robe i usluge: goriva, cestarine, ulja i maziva, tekućine za vozila i robu široke potrošnje);

Učlanjenje A-INA kartica

 

A-INA kartica namijenjena je korisnicima Ininih prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj koji pravo na kupnju realiziraju na temelju avansnih uplata na poslovni račun INA kartice. A-INA kartica omogućuje njezinom korisniku da nakon uplate sredstava koristi A-INA karticu(e) do visine uplaćenoga iznosa na prodajnim mjestima INE i time ostvaraju pravo na R-1 račun te može planirati svoje poslovanje bez brige o gotovini. A INA kartica za pravne osobe može se koristiti za plaćanje cestarina.

A-INA kartica može se izdati svakoj pravnoj i fizičkoj osobi. Pravo na izdavanje A-INA kartice ostvaruje se potpisom Ugovora kojim se prihvaćaju i ovi uvjeti. A-INA kartica izdaje se na naziv pravne osobe i ime i prezime korisnika ili registarsku oznaku vozila ili na ime fizičke osobe.

Korisnicima A-INA kartice ne naplaćuje se članarina.

 

Dokumentacija potrebna za dobivanje A-INA kartice

– ispunjeni Zahtjevi za izdavanje INA kartice za sve kartice koje tražite –privitak (zahtjevi se popunjavaju po  principu koliko  kartica trebate – toliko zahtjeva popunjavate)

– uz Zahtjev za izdavanje INA kartice na registarsku oznaku vozila potrebno je dostaviti presliku prometne dozvole

– izjava potpisana od vlasnika tvrtke i ovjerena pečatom tvrtke, koja sadrži navod da želite avansni ugovor, te ime i prezime kontakt osobe, njen broj telefona i faksa

Dokumentaciju možete poslati na mail.

Pravo na korištenje A-INA kartice(a) postiže se uplatom i prispijećem novčanih sredstava na poslovni račun INA kartice.

Molimo Vas da prije no što se odlučite za članstvo proučite Opće uvjete poslovanja za A INA karticu.

Po svim A-INA karticama izdanim pravnim osobama ne može se trošiti više od raspoloživih novčanih sredstava na računu kod Ine.

Korisnik je dužan voditi računa da svojom potrošnjom ne premaši uplaćeni iznos na račun Ine. INA ima pravo uskratiti prodaju ako korisnik na svom računu nema sredstava tj. ako je korisnik potrošio svoj uplaćeni iznos ili uplata nije pristigla na Inin račun.

Dodatne pogodnosti:

– Besplatna on-line usluga za korisnike INA kartice koja omogućuje potpunu kontrolu troškova, uvid u stanje računa i nove   troškove, preuzimanje datoteka o potrošnji te mogućnost upravljanja limitima kartica u stvarnom vremenu.

– Mogućnost provjere, na prodajnom mjestu, o stanju preostalog limita prije kupovine.

– INA kartica svojim kupcima omogućuje korištenje usluge centra za autorizaciju 24/7 – 365 dana u godini na broj telefona 01/6451-308.

– Usluge call centra dostupne su svaki radni dan (od 8.00 do 16.00 sati) na broj telefona 01/6451-304.

Vrste kartica ( na zahtjevu odabirete jednu opciju koja je ponuđena na obrascu):

1. INA kartica koja je izdana na registarsku oznaku vozila – ne može se prenositi na drugo vozilo, može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana (u ovom slučaju sami određujete oblik buduće potrošnje: goriva i cestarine, i/ili ulja i maziva, i/ili tekućine za vozila, i/ili pranje vozila);

2a. Garažna INA kartica – kartica putem koje možete točiti gorivo u spremnik bilo kojeg vozila, glasi na donosioca;

2b. Kanistar INA kartica – kartica putem koje možete točiti gorivo u bilo koji spremnik za gorivo i/ili vozilo glasi na   donosioca.

3. INA kartica koja glasi na ime i prezime korisnika – neprenosiva je i može je koristiti samo osoba na čije ime i prezime je izdana (u ovom slučaju izdanom INA karticom možete kupovati sve robe i usluge: goriva, cestarine, ulja i maziva,tekućine za vozila i robu široke potrošnje);

Link na kojem možete provjeriti gdje sve možete plaćati INA Karticom:   http://www.ina.hr/default.aspx?id=646

 

INFORMACIJE VEZANE UZ SKLAPANJE UGOVORA ZA INA KARTICU:

Karleto Vincan – mail: karleto.vincan@ina.hr, mob:091/4971-700