TAHOGRAF – PRAVILNIK O PRIJENOSU PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE IZ TAHOGRAFA

Objavljeno: 04.07.2013

U  privitku se nalazi Pravilnik o prijenosu podataka i načinu vođenja evidencije iz tahografa, objavljen 1. srpnja 2013.godine u “Narodnim novinama“ br. 83/13… 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije (»Narodne novine«, broj 43/2009).

Ovim Pravilnikom uređuje se način prijenosa podataka i način vođenja evidencije iz tahografa i kartica vozača u bazu podataka prijevoznika, čuvanje zapisnih listova i ispisa koje zapisuju kontrolni uređaji, zapisa koje sastavlja vozač te način vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika te izgled i sadržaj obrasca za provjere na cesti.

Radi lakše usporedbe u privitku se nalazi i “stari“ Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije  (NN 43/09.).

01_NN_43_09_Pravilnik_o_prijenosu_podataka_o_radnom_vremenu_2009-04-08 01_NN_83_13_Pravilnik_o_prijenosu_podataka_i_nacinu_vodenja_evidencije_iz_tahografa_2013-07-01