Svake godine potrebna obnova prava na besplatnu hr. domenu

Objavljeno: 05.09.2014

Podsjećamo obrtnike kako se pravo na besplatnu hr. internetsku domenu ostvaruje u razdoblju od jedne godine te da za daljnje korištenje tog prava, trenutni vlasnik domene, treba istu obnovit…

preko web stranice http://www.dns.hr/azuriranje . U protivnom, gubi se pravo na korištenje besplatne hr. domene.

Ujedno, ističemo kako su Pravilnikom o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/10) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010. godine, obrtnici koji se bave elektroničkim komunikacijama, stavljeni u nepovoljan položaj u odnosu na trgovačka društva koja se bave istom djelatnošću.  Nažalost, nisu prihvaćeni prijedlozi Hrvatske obrtničke komore (HOK) kako obrtnici trebaju biti izjednačeni sa pravnim osobama i u mogućnosti da obavljaju djelatnost registrara, odnosno da nema zakonske podloge na temelju koje bi se obavljanje ovakvih djelatnosti moglo ograničiti samo na pravne osobe.

Navedeni Pravilnik regulira ograničenja u pogledu broja sekundarnih domena koje obrtnici mogu registrirati, što je daleko manji broj od pravnih osoba; zatim, drugačije određuje pravila o sadržaju sekundarne domene za obrte u odnosu na trgovačko društvo te strože propisuje pravila u pogledu obnavljanja registracije domena nego što je to bilo do sada.

Prijedlozi HOK-a u cilju zaštite interesa obrtnika koji se bave ovom djelatnošću:
1. Da se naziv sekundarne domene obrtnika u pogledu svog sadržaja regulira na isti način kako je reguliran i naziv domene za pravne osobe. Naime, obrtnici pored upisivanja cjelokupne tvrtke u Središnji obrtni registar upisuju i skraćeni naziv te bi taj naziv za internetski promet sigurno bila daleko prikladniji kao sadržaj naziva domene obrtnika.
2. Da se obrtnicima omogući registracija istog broja sekundarnih domena kao i pravnim osobama tj. da ne bude ograničena samo na dvije domene (jednu naplatnu i jednu besplatnu).
3. Da se obrtnicima koji su svoj virtualni identitet te imidž i ugled svojeg obrta i djelatnosti izgrađivali već dulji niz godina koristeći registriranu domenu, omogući zadržavanje stečenih prava i korištenje tako registriranih domena sve dok obavljaju svoju djelatnost obrta.

Kako je Ustavom Republike Hrvatske, u čl. 49. svim poduzetnicima zajamčena poduzetnička sloboda i jednak pravni položaj na tržištu, tako i prava obrtnika u području djelatnosti elektroničkih komunikacija trebaju biti izjednačena sa svim drugim poduzetnicima, pravnim osobama. Osim toga, Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08) nije postavio nikakva ograničenja u pogledu statusa fizičke ili pravne osobe za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacija.

Preuzeto: www.hok.hr