Sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Objavljeno: 21.04.2015

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije. Rok za podnošenje ponuda u sklopu Natječaja je 29. svibnja 2015. –  Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za:

  • 1. suproizvodnju

­ toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te

­ toplinske i električne energije (kogeneracija)

2. proizvodnju

­ električne energije,

­ toplinske/rashladne energije i

­ čvrstih biogoriva.

Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama.

–  Korisnici sredstava

  • – jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • – javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna,
  • – ostale pravne osobe koje vode profitno računovodstvo (kao obveznici poreza na dobit ili na dohodak);

Više informacija o natječaju možete preuzeti sa stranice Fonda za energetsku učinkovitost, odnosno slijedom na link: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/EnU9%202015.pdf