“STARTCO”: Bespovratne potpore za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice poduzetnicima početnicima.

Objavljeno: 18.09.2015

Ministarstvo poduzetništva i obrta i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavili su  JAVNI POZIV iz programa “STARTCO – REALIZIRAJ VLASTITU POSLOVNU IDEJU“.Javni poziv traje do 31. prosinca 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu HAMAG-BICRO-a. Cilj javnog poziva je potpora poduzetnicima početnicima radi lakše realizacije njihovih poslovnih ideja i  poduzetničkih poduhvata. Sredstva se odobravaju u obliku vaučera koji se mogu koristiti za nabavku IT opreme i izradu prve internetske stranice. U proračunu HAMAG-BICRO-a osigurano je ukupno 8.000.000,00 HRK za dodjelu potpora temeljem ovoga Programa.  Prihvatljivi prijavitelji su fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu nemaju registriran vlastiti subjekt malog gospodarstva, a koje planiraju po prvi puta osnovati trgovačko društvo, obrt ili planiraju samostalnu djelatnost za čije poslovanje traže sredstva (gospodarski subjekt u osnivanju), a koji s danom podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine; te subjekti malog gospodarstva koji su osnovani najduže 24 mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu, a čiji vlasnici s udjelom vlasništva od 50% i više do dana podnošenja zahtjeva za bespovratnu potporu prethodno nisu bili vlasnici 50% i više udjela u drugim gospodarskim subjektima kumulativno dulje od 2 godine. Ista fizička osoba ne može ostvariti pravo na korištenje više kompleta VAUČERA 1 i VAUČERA 2 u slučaju da je istovremeno vlasnik više od jednog poslovnog subjekta koji ispunjava uvjete iz Programa i ovoga Javnog poziva.

Prihvatljivi troškovi:

– Troškovi nastali nakon stjecanja statusa prihvatljivog korisnika potpore

– Porez na dodanu vrijednost iskazan na računu dobavljača

– Nabava nove opreme

VAUČER 1 može se koristiti za:

– Izradu prve internetske stranice subjekta malog gospodarstva kao korisnika potpore

– Prijevod postojeće internetske stranice na strane jezike.

VAUČER 2 može se koristiti za nabavu sljedeće nove dugotrajne imovine:

– Računala (stolna i prijenosna računala)

– Pisači

– Fax uređaji, skeneri i projektori

– Kopirni uređaji

– Multifunkcionalni uređaji (pisač/fax /skener/kopirni uređaj)

– Računalni programi (uključujući i računalne programe za fiskalne blagajne)

– Licence.

Korisnik ne može koristiti sredstva VAUČERA 1 za prihvatljive troškove iz VAUČERA 2 i obrnuto.

Korisnik će se ugovorno obvezati da će opremu financiranu ovim Programom u svom vlasništvu zadržati najmanje 2 godine od dana isplate dodijeljenih sredstava.

Iznosi bespovratne potpore i način isplate:

– Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 1 (izrada prve internetske stranice) jest 4.000,00 HRK.

– Najviši iznos pojedinačne potpore koja se može dodijeliti korisniku za VAUČER 2 (nabavka nove IT opreme) jest 4.000,00 HRK.

– Korisnik može ostvariti pravo na potporu po oba vaučera u najvišem kumulativnom iznosu od 8.000,00 HRK.

Prijavitelj podnosi zahtjev za bespovratnu potporu ispunjavanjem on-line prijavnice na internetskoj stranici www.startco.hr  ili dostavom popunjenog obrasca VAUČER 1 i/ili VAUČER 2 na adresu:

  • HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
  • „STARTCO“ – zahtjev za dodjelu bespovratne potpore
  • Prilaz Gjure Deželića 7
  • 10000 ZAGREB

Najkasnije 5 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva, prijavitelj će dobiti pisanu obavijest o statusu prihvatljivog korisnika.