Sprečavanje pranja novca

Objavljeno: 13.01.2014

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 87/08. i 25/12. primjenjuje se već nekoliko godina, a obveznici njegove primjene grupirani su u 16 skupina, među kojima je i skupina pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove u okviru nekih profesionalnih djelatnosti ( a) odvjetnik, odvjetničko društvo i javni bilježnik,b) revizorsko društvo i samostalni revizor, c) fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja (čl. 4. st. 2. t. 16. Zakona)).

U Narodnim novinama broj 153/13. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i  poslove poreznog savjetovanja. Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a izmjene se odnose na Obrazac za obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalnih djelatnosti (UZSPN-O-54/2013)  i Uputu za popunjavanje obrasca koji se nalaze u  privitku Pravilnika.

U pravilniku je navedeno da se u obrazac  unose oni podaci koji se obzirom na okolnosti obveznici mogu pribaviti, odnosno podatke kojima obveznik raspolaže u mjeri i opsegu koji su primjereni njihovu djelokrugu poslova.  Dakle knjigovođe, koje u  svom djelokrugu poslova, uoče sumnjive  transakcije    (primjerice složene i neobično velike transakcije kod kojih se sumnja na pranje novca) o tome trebaju  obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca   na novom obrascu.