Spekulativne zalihe – dostava zapisnika

Objavljeno: 16.09.2013

Vezano uz primjenu Uredbe o špekulativnim zalihama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera objavljenu u Narodnim novinama, br. 77 od 24. lipnja 2013. kojom se propisuje način utvrđivanja stanja zaliha šećera te prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda u cilju zaštite i sprječavanja od mogućeg špekulativnog gomilanja zaliha, Carinska uprava RH u procesu je obavještavanja svih subjekata na koje se Uredba odnosi. 

Proizvođače se obavještava o nužnosti dostave zapisnika o eventualnim zalihama navedenih proizvoda koje su mogle nastati u 2013. godini, a koje bi mogle biti špekulativnog karaktera. Rok za dostavu traženih zapisnika istekao je 15. kolovoza 2013.

Molimo obrtnike koji se bave proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda navedenih u Uredbi da dostave tražene zapisnike Carinskoj upravi. Ukoliko smatrate da u navedenom periodu niste povećavali zalihe, odnosno ako proizvodite neki od proizvoda navedenih u uredbi, u količinama koje su relativno male, obavijestite Carinsku upravu o istom. Carinska uprava vršit će kontrolu na terenu slučajnim odabirom ili u sumnjivim slučajevima – prema informacijama iz Carinske uprave, to će se prvenstveno odnositi na one subjekte koji u zapisniku iskažu povećanje zaliha u 2013. godini, te na one subjekte koji se bave proizvodnjom proizvoda navedenih u Uredbi, a nisu dostavili tražene zapisnike ili na bilo koji način stupili u kontakt sa Carinskom upravom.

Molimo tajnike POK-ova i UO da proslijede ovu informaciju većim proizvođačima prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, jer Carinska uprava najviše kontrolira upravo ove subjekte.

Uredba o špekulativnim zalihama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera NN 77/13 od 24. lipnja 2013 nalazi se u prilogu poruci.

 

Ponavljamo odredbe iz Uredbe koje se odnose na obvezu dostave zapisnika o zalihama:

Prekomjerna zaliha poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda stvorena je, ako je stanje zaliha poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda na dan 30. lipnja 2013. godine veće od prosječnog stanja zaliha toga proizvoda izračunatog temeljem stanja zaliha na dane 1. srpnja 2010. godine, 1. srpnja 2011. godine, 1. srpnja 2012. godine i 30. lipnja 2013. godine uvećano za 15%.

Prekomjernom zalihom se ne smatra zaliha poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje je moguće predvidjeti da će se moći prodati ili u proizvodnji preraditi. Smatra se da je taj uvjet ispunjen ako je obračunom utvrđeno da stanje zaliha na dan 30. lipnja 2013. godine ne prelazi količine zaliha istog proizvoda, koje je vlasnik zaliha prodao ili preradio u godišnjem prosjeku od 1. srpnja 2010. godine do 30. lipnja 2013. godine uvećanog za 15%.

Obveza dostavljanja izvješća o stanju zaliha odnosi se na sve fizičke i pravne osobe koje su u svezi sa svojom djelatnosti vlasnici zaliha proizvoda iz sektora šećera i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje se nalaze u slobodnom prometu u Republici Hrvatskoj.

Uredba se ne odnosi na:

– fizičke osobe koje se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću i nisu registrirane za djelatnost trgovine ili druge djelatnosti, osim za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su proizvod njihove poljoprivredne djelatnosti sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012);

 pravne ili fizičke osobe koje se bave isključivo trgovinom na malo, pri čemu ukupna površina prodavaonice i skladišta (u vlasništvu i/ili najmu) sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013) nije veća od 1.500 m².

 Vezano za proizvode od šećera, Uredba se ne odnosi na:

 – fizičke osobe koje se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću i nisu registrirane za djelatnost trgovine ili druge djelatnosti, osim za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda koji su proizvod njihove poljoprivredne djelatnosti sukladno Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/2009, 127/2010, 50/2012 i 120/2012);

– pravne ili fizičke osobe koje se bave isključivo trgovinom na malo, pri čemu ukupna površina prodavaonice i skladišta sukladno Zakonu o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 96/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013) nije veća od 1.000 m², i ako na zalihi imaju samo prerađene proizvode (sadrže više od 10% šećera ili šećernog ekvivalenta, kao rezultat prerade poljoprivrednih proizvoda);

– pravne i fizičke osobe koje se bave ugostiteljskom djelatnosti kao glavnom djelatnosti i vlasnici su zaliha proizvoda iz članka 10. ove Uredbe isključivo za potrebe obavljanja svoje glavne djelatnosti.

 Popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te proizvoda iz sektora šećera dio je Uredbe koju vam dostavljamo kao prilog ovome dopisu. Također, kao prilog Uredbi nalaze se i obrasci za dostavu popisa zaliha za one obrtnike koji su iste obvezni dostaviti prema uputama navedenim u ovome dopisu. Mišljenja smo da je način utvrđivanja popisa zaliha za proizvode iz ove Uredbe najbolje napraviti u dogovoru s računovodstvenim servisom.

 Zapisnik s popisom zaliha treba biti sastavljen na obrascu iz Priloga 2. Uredbe te dostavljen nadležnom tijelu (Carinska uprava Ministarstva financija).