Smanjenje vodnog doprinosa od 1. siječnja 2016. za poslovne i proizvodne građevine

Objavljeno: 24.07.2015

Odluka Vlade RH od 23. srpnja i skoro donošenje Uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnog doprinosa, rezultirat će smanjenjem vodnog doprinosa svih 9 tarifnih brojeva i 2 tarifna podbroja za 25%.

Više u prilogu.