Seminar “Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura”

Objavljeno: 27.06.2013

Poštovani,

pozivamo Vas na stručni seminar „ Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura “ koji će se održati 11. srpnja  2013. godine u Pazinu, u 8.30 sati Mjesto održavanja biti će u prostorijama USTANOVE ZA ZDRAVSTVENU SKRB ADRIA MEDIC, Ulica Miroslava Bulešića 9, Pazin.

Seminar je besplatan, a odvijat će se prema predviđenom programu (prilog).
Svi sudionici seminara dobivaju edukativne materijale i letke, te potvrdu o sudjelovanju na seminaru .
Prijave se primaju na e-mail zsaric@hzzzsr.hr .
Potrebno je dostaviti sljedeće podatke:
•       Prezime i ime sudionika
•       Naziv tvrtke
•       Kontakt telefon i e-mail
Dodatne informacije dostupne na:
Tel: (+3851) 655 87 03, 655 87 05, 557 74 98, 557 74 99