SEMINAR “PRIPREME ZA ZAVRŠNI OBRAČUN 2019. I POREZNE NOVINE OD 1.1.2020.”

Objavljeno: 24.10.2019

Seminar će se održati u Pazinu, 4. prosinca 2019. O točnoj lokaciji, što ovisi o broju prijavljenih, zainteresirani će biti obaviješteni naknadno.

Poštovane/i,

da biste mogli planirati željene edukacije do kraja godine, želimo Vam najaviti edukaciju gđe. Đurđice Mostarčić koja će se održati u srijedu, 4. 12. 2019. u 12 sati, a u organizaciji UDRUŽENJA OBRTNIKA PAZIN. Seminar će u potpunosti biti financiran od strane Udruženja obrtnika Pazin i za sudionike je besplatan.

Molimo Vas da dostavite prijavu isključivo na e-mail: bornahok@gmail.com sa Vašim podacima najkasnije do 30. 11. 2019.: ime i prezime, naziv obrta, broj mobitela sa naznakom: PRIJAVA NA SEMINAR “PRIPREME ZA ZAVRŠNI OBRAČUN 2019. I POREZNE NOVINE OD 1. 1. 2020.”

Predavačica Đurđica Mostarčić ovlaštena je računovođa te je rado viđena predavačica među poduzetnicima radi lakoće prijenosa informacija koje su poduzetnicima od iznimne važnosti. Praktičnost i jasnoća u izlaganju, ali i velika želja da prenese svoja znanja samo potvrđuju njezin dugogodišnji rad na najzahtjevnijim poslovima računovodstva i knjigovodstva za tvrtke malog i srednjeg poduzetništva, obrte, samostalne djelatnosti te neprofitne i proračunske organizacije.

Teme:
1. Priprema za završni obračun 2019.
2. Porez na dodanu vrijednost (PDV) i kada se odlučiti za ulazak/izlazak u sustav PDV-a
3. Promjena načina oporezivanja (porez na dohodak, porez na dobit, paušalno oporezivanje)
4. Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada
5. Putni nalozi (obračun i pokrivanje troškova), korištenje automobila, reprezentacija
6. Obračun plaće (specifičnosti zadnjeg obračuna)
7. Ugovor o djelu i autorski ugovor – kada se mogu koristiti?
8. Amortizacija dugotrajne imovine, inventura
9. Novosti koje nas očekuju od 01.01.2020.

Predviđeno vrijeme trajanja seminara je 3-4 sata, ovisno o broju i interesu sudionika.
Stručni seminar zamišljen je kao interaktivno predavanje koje omogućuje uključivanje svih sudionika u raspravu.

Ova je informacija dostavljena već danas kako biste mogli planirati i druge edukacije s temama koje Vas zanimaju, a kojih ovdje nema i neće biti obrađene.