Ceh uslužnog obrta

Zadnja izmjena: 22.10.2018
PREDSJEDNICA CEHA
Valentina Delšeno Vitulić
Obrt za trgovinu i aranžiranje „ROŽICA“
Franine i Jurine 2A, 52 000 PAZIN

Potpredsjednica ceha Karmen Gašparini, Stari trg 8 D, 52 000 Pazin