Ceh poljodjelstva

Zadnja izmjena: 27.04.2018

Predsjednik ceha Dean Matić, Ciburi 59, 52 000 Pazin
Potpredsjednica ceha Irenka Brajković, Vela Traba 1 A, 52 000 Pazin