Cehovi

Zadnja izmjena: 03.03.2015

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja su cehovi.

Vrste i broj cehova utvrđuju se Statutom Udruženja s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njenu posebnu važnost za gospodarstvo na području Udruženja.

Zadaće cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.

Predstavnici cehova zastupaju interese u cehovima Područne obrtničke komore.