Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o izmjenama Zakona o PDV-u

Objavljeno: 11.07.2014

Na internet stranici Ministarstva financija otvoreno je novo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. 

Savjetovanje će trajati do 25. srpnja 2014. godine. Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Podsjetimo, Hrvatska obrtnička komora je u okviru prvog otvorenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o iskazu o procjeni učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u 28. travnja uputila inicijativu Ministarstvu financija  da se u izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ukine odredba prema kojoj obrtnici, obveznici poreza na dohodak, moraju od 1. siječnja 2015. godine obračunavati PDV po izdanim računima za isporučena dobra i obavljene usluge.

Time bi obrtnici i dalje imali mogućnost plaćanja PDV-a tek nakon što naplate svoja potraživanja, kao što je i sada praksa, a što je Zakonom o PDV-a iz 2013. godine ukinuto, s rokom primjene 1. siječnja 2015. godine.

Uoči donošenja Zakona o PDV-u 2013. godine, Hrvatska obrtnička komora takav je zahtjev uputila Ministarstvu financija, koji nije prihvaćen.

Osim obračuna  PDV-a po naplati računa, HOK traži još nekoliko izmjena – uvođenje nižih stopa PDV-a za određene djelatnosti, po uzoru na druge članice Europske unije i to:  5% za tradicijske i umjetničke obrte, 13% na frizerske usluge i cvjećarsko-aranžerske usluge koje se odnose na prodaju rezanog i komadnog cvijeća, 13% kod prijevoza putnika i prtljage u povremenom obalnom pomorskom prometu na plovnim objektima nautičkog turizma te sniženu stopu od 13% u cjelokupnom ugostiteljstvu, bez obzira na mjesto konzumacije.

Prijedlog HOK-a je i da se propiše praktičan i provediv način otpisa nenaplativih potraživanja bez plaćanja PDV-a i poreza na dohodak ili dobit, u slučajevima kada vjerovnik vidi da neće moći naplatiti potraživanje. Donošenjem Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 35/14.) promijenjeni su uvjeti kupnje, odnosno uvjeti (ne)povrata pretporeza kod kupnje i održavanja pojedinih vozila pa HOK traži da se taksativno navede kod kojih se to vozila ostvaruje pravo na odbitak pretporeza kod kupnje i troškova tih vozila. Time bi se izbjegle zabune u tretiranju pojedinih vozila i smanjile mogućnosti za široko tumačenje od strane poreznih i carinskih djelatnika i tijela.

U prilogu je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (1)