Koncesije, dozvole

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Koji su uvjeti za dobivanje koncesije?

Postupak dodjele koncesije propisan je Zakonom o koncesijama (Narodne novine br. 89/92), te je u članku 4. posebno naglašeno da Vlada Republike Hrvatske kod podnositelja ponude prosuđuje: sposobnost podnositelja za ostvarivanje koncesije, povoljnost ponude (tehničku i financijsku) i utjecaj na očuvanje i zaštitu prirodnog okoliša. Posebni zakoni određuju dodatne uvjete, ovisno o gospodarskom odnosno prirodnom dobru.

 • za rudarsku koncesiju vidi Zakon o rudarstvu (Narodne novine br. 190/03),
 • za izgradnju i korištenje javnih cesta vidi Zakon o javnim cestama (Narodne novine br. 100/96, 76/98, 27/01),
 • za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države vidi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 66/01, 87/02),
 • za pravo lova vidi Zakon o lovu (Narodne novine br. 64/96, 17/97),
 • za pomorsko dobro vidi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine br. 158/03), te Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (Narodne novine 23/04 i 101/04)
 • za osnivanje slobodne zone vidi Zakon o slobodnim zonama (Narodne novine br. 44/01),
 • za telekomunikacijske usluge i radio frekvencijski spektar vidi Zakon telekomunikacijama (Narodne novine br. 122/03),
 • a djelatnosti radija i televizije vidi Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 122/03),
 • za zaštićena područja vidi Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 162/03),
 • za vode vidi Zakon o vodama (Narodne novine br. 107/95),
 • za komunalne djelatnosti vidi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03),
 • za kulturna dobra vidi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 151/03, 157/03),
 • za igre na sreću vidi Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine br. 83/02),
 • za željeznice vidi Zakon o željeznicama (Narodne novine br. 123/03).

Dozvole za međunarodni prijevoz – gdje i kome se obratiti te koji su kriteriji za dobivanje dozvola?

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 26/03-pročišćeni tekst) propisani su uvjeti za obavljanje cestovnog prijevoza. Za početak obavljanja djelatnosti treba ishoditi odobrenje (članak 5.). Odobrenje za međunarodni prijevoz izdaje Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. Uvjeti za obavljanje djelatnosti propisani su člankom 13. navedenog Zakona. Za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta potrebno je još ishoditi posebne dozvole. Ministarstvo utvrđuje i razmjenjuje potrebni broj dozvola za jednu godinu, s nadležnim tijelima drugih država.

Raspodjelu stranih dozvola obavljaju komore (članak 60.), odnosno Hrvatska gospodarska komora (sporazum između Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore ). Tzv. “kritične dozvole” (one kojih nema dovoljno) dodjeljuje Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za promet. Kriterije za dodjelu dozvola propisao je ministar u Pravilniku o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (NN 152/02, 178/03).

Detaljnije informacije možete saznati na:

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu NN 26/03-pročišćeni tekst,

Pravilnik o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta NN 152/02,178/03.

Koji su uvjeti i postupak za dobivanje radne dozvole u inozemstvu?

Uvjeti i postupak za dobivanje radne dozvole u inozemstu različito su propisani u zakonima pojedinih zemalja. Zato je potrebno informaciju o tome provjeriti u svakom konkretnom slučaju, a to je moguće učiniti kod gospodarskih savjetnika u predstavništvima Republike Hrvatske u konkretnoj zemlji, ili u predstavništvu te zemlje u Republici Hrvatskoj. Popis predstavništava može se pronaći na stranicama Ministarstva vanjskih poslova.

Tko utvrđuje godišnju kvotu za izdavanje radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj ?

Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj temelji se na odredbi članka 118. Zakona o strancima (NN 79/07 i 36/09) koju donosi Vlada Republike Hrvatske.

Ukupna godišnja kvota za 2011. godinu iznosi 5.300 radnih dozvola (Narodne novine, br. 19/11), a primjenjuje se od 14. veljače 2011. godine.

Ukupna godišnja kvota odobrenih radnih dozvola za 2011. godinu

Temeljem iskazanih potreba, Vlada Republike Hrvatske nije predložila donošenje kvote za novo zapošljavanje stranih državljana za 2011. godinu niti za jednu djelatnost niti zanimanje, kako bi se zaštitilo nacionalno tržište rada na kojem je u protekle dvije godine značajno porasla stopa nezaposlenosti.

Godišnja kvota za produženje već izdanih radnih dozvola za zapošljavanje stranaca

Za produženje već izdanih radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Republici Hrvatskoj utvrđena je godišnja kvota od 5.300 radnih dozvola.

Naime, unutar godišnje kvote za produženje već izdanih radnih dozvola ista se okvirno raspoređuje po djelatnostima na slijedeći način:

1. GRADITELJSTVO 3000 dozvola

2. BRODOGRADNJA 750 dozvola

3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO 400 dozvola

4. KULTURA 60 dozvole

5. PROMET 50 dozvola

6. ZDRAVSTVO 50 dozvole

7. ZNANOST I OBRAZOVANJE 40 dozvola

8. POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO 100 dozvola

9. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA 100 dozvola

10.OSTALE DJELATNOSTI 750 dozvola

Godišnja kvota radnih dozvola za sezonsko zapošljavanje stranih državljana

Imajući u vidu postojeći broj nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske za razliku od prethodne godine nije prihvatila prijedlog za odobravanje izdavanja radnih dozvola za sezonsko zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu.