Sajmovanje – uvjeti i priprema

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Kako prijaviti nastup na sajmu?

Prijave za sajam treba poslati u Područne obrtničke komore, udruženja obrtnika ili direktno u HOK: Ilica 49, 10000 Zagreb, fax: 01/4806 675, e-mail: gospodarstvo@hok.hr

Detaljnije informacije mogu se potražiti i u Vodiču za uspješan nastup na sajmovima, te Pravilniku o organizaciji članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu, http://www.hok.hr/hok/gospodarstvo/sajmovi.

Koja su prava i obveze izlagača-obrtnika na sajmu u organizaciji HOK-a?

Izlagač se obvezuje potpisati prijavu/ugovor za sudjelovanje na sajmu. Izlagač odgovara za točnost podataka o izloženim eksponatima.

Minimalna izlagačka površina koja se može zakupiti iznosi 2 m2 , a maksimalna 7 m2. Izloženi eksponati moraju izgledom i funkcijom kvalitetno predstavljati obrt. Izlagač je obavezan izvijestiti HOK o svojim aktivnostima na štandu, pridržavati se utvrđenih rokova prijave, prodaje i preuzimanja izložaka.

Koje su prednosti izlaganja na kolektivnom izlagačkom prostoru u organizaciji HOK-a?

Na kolektivnom nastupu može se unajmiti manja izložbena površina od sajamskog minimuma. Time se smanjuju troškovi za samostalni nastup koji iznose: prijave (100-300 EUR), troškovi upisa (100-300 EUR), i troškovi obaveznog paušala (3-7 EUR/m2). Ujedno osigurana je stručna pomoć Odjel za gospodarski sustav i gospodarske odnose s inozemstvom HOK-a.

Koje su mogućnost promidžbe putem zajedničkog Sajamskog kataloga HOK-a?

HOK godišnje izdaje katalog proizvoda i usluga zainteresiranih obrtnika u nakladi od 3000-5000 komada, koji se dijeli na svim sajmovima u planu HOK-a. Dostavlja se trgovačkim ataše-ima u veleposlanstvima, dijeli se na poslovnim razgovorima, skupovima, tiskovnim konferencijama i dr.

Kako mogu ostvariti potporu institucija ako izlažem na sajmu?

HOK sudjeluje u participaciji dijela troškova nastupa na pojedinim sajmovima.

Za detaljnije informacije pogledati http://www.hok.hr/hok/gospodarstvo/sajmovi ili zatražiti Vodič za uspješan nastup na sajmovima, te Pravilnik o organizaciji članova HOK-a na sajmovima u zemlji i inozemstvu.

Potpora se može ostvariti i praćenjem natječaja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva – http://www.mingorp.hr.