Obrtnička kartica

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Što je Obrtnička kartica i čemu služi?

Obrtnička kartica je isprava koja Korisniku kartice služi za ostvarivanje određenih pogodnosti prilikom kupnje robe i usluga na prodajnim i uslužnim mjestima Pružatelja usluga s kojima Hrvatska obrtnička komora ima potpisan ugovor.

Za detaljnije informacije pogledati http://www.hok.hr/hok/ok

Tko izdaje Obrtničku karticu?

Hrvatska obrtnička komora je izdavatelj i vlasnik Obrtničke kartice. Zahtjev za obrtničku karticu predaje se u matičnom udruženju obrtnika. Karticu izrađuje HOK o vlastitom trošku i dostavlja putem područnih obrtničkih komora udruženjima obrtnika. Kartica se preuzima osobno u matičnom udruženju obrtnika.

Treba ponijeti osobnu iskaznicu, žig i obrtnicu.

Tko može dobiti Obrtničku karticu?

Korisnikom Kartice može postati svaki član HOK-a koji je do 30.03. tekuće godine podmirio obvezu komorskog doprinosa u paušalnom iznosu iz predhodne godine

Za dobivanje Obrtničke kartice treba podnijeti pismeni Zahtjev, obrazac kojeg se dobije u matičnom udruženju obrtnika ili se može koristiti s Interneta (http://www.hok.hr/hok/ok/zahtjev_4b.htm)

Zahtjev za izdavanje Obrtničke kartice predaje se u matičnom udruženju obrtnika. Uz zahtjev se prilaže kopija obrtnice i kopija dokaza u plačenom komorskom doprinosu.

Koje pogodnosti pruža Obrtnička kartica?

Niže cijene, ušteda na troškovima, popust na usluge, nabava robe uz popust, dodatni rabat, odgoda plaćanja, nabava robe po veleprodajnim cijenama, akcijske cijene za određene artikle, ujednačene cijene, mogućnost dostave, popusti na osiguranje imovine i vozila, popusti za dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje.

Koji su uvjeti za dobivanje Obrtničke kartice?

Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Uredno plaćanje komorskog doprinosa.

Gdje se može koristiti Obrtnička kartica?

Na prodajnim mjestima svih pružatelja usluga s kojima Hrvatska obrtnička komora ima potpisan ugovor.

Kartica vrijedi na cijelom području Republike Hrvatske.

Koliko se plaća Obrtnička kartica?

Kartica je besplatna.

Što je i čemu služi naljepnica sa znakom Obrtničke kartice?

Izdavatelj kartice ( HOK ) izrađuje samoljepljive naljepnice sa znakom Obrtničke kartice i distribuira ih svim pružateljima usluge s kojima ima potpisane ugovore.

Pružatelj usluga obavezan je istaći samoljepljive naljepnice sa znakom Obrtničke kartice na vidljivom mjestu na svom ulazu u poslovni prostor.

Naljepnica sadrži oznaku HOK-a i Obrtničke kartice, a upućuje na mogućnost korištenja Obrtničke kartice na svakom prodajnim mjestu, na kojem je istaknuta naljepnica.

Da li Karticu može dobiti netko tko nije član Hrvatske obrtničke komore?

Ne može.

Iznimno, osobama zaslužnima za izuzetno dostignuće i zasluge u razvoju i promicanju obrtništva, može se odobriti izdavanje počasne kartice.

Da li HOK jamči za plaćanje obaveza nastalih korištenjem Obrtničke kartice?

Ne. HOK ne jamči plaćanje, ne odgovara za neplaćanja niti se može smatrati sudužnikom.

Za sve obaveze koje nastanu iz pravnih poslova što ih ugovore Korisnik kartice i Pružatelj usluge, odgovaraju Korisnik kartice i Korisnik usluge.

HOK ne odgovara za neovlašteno korištenje Kartice.