Poslovno povezivanje

Zadnja izmjena: 03.11.2011

Gdje se na Internetu mogu pronaći informacije iz Obrtnog registra RH?

Središnji obrtni registar Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva nalazi se na Internet adresi http://www.mingorp.hr.

Gdje se na Internetu mogu pronaći informacije iz strukovnih/anketnih evidencija?

Podaci iz strukovnih/anketnih evidencija HOK-a nalaze se na Obrtničkom portalu, Internet adresa http://com.hok.hr

Imate li popis poduzeća/trgovačkih društava?

Podaci o poduzećima/trgovačkim društvima mogu se zatražiti od Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

http://www.hgk.hr.

Kako mogu dobiti izvadak iz obrtnog registra za pojedini obrt?

Obrtni registar se vodi u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, te u Uredu Grada Zagreba, odnosno u nadležnom registarskom tijelu prema sjedištu subjekta.
Obrtni registar se vodi u na elektroničkom računalu i u pisanom obliku u registarskim ulošcima.
Izvadak iz Obrtnog registra i sadržaj potvrda o podacima iz pasivnog dijela registarskog uloška mogu se izdavati ispisom, a službena osoba dužna ih je na zahtjev stranke ovjeriti potpisom i službenim pečatom.
Pristup podacima Obrtnog registra koji su dostupni preko Interneta javan je i besplatan. Vanjskim je korisnicima preko Interneta dopušten uvid u posljednje zabilježeno stanje svakog subjekta upisa u Obrtni registar, koje je preneseno u središnju bazu podataka Obrtnog registra.
Podaci o svakom pojedinom subjektu upisa dostupni preko Interneta sadržajem odgovaraju podacima koji su sadržani u izvatku iz Obrtnog registra.
Otisnuta kopija tih podataka ne zamjenjuje ovjereni izvadak iz Obrtnog registra.
Za detaljnije informacije pogledati: Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra (NN 86/2001).

Kako mogu provjeriti bonitet potencijalnog partnera?

Informacije o bonitetu izdaju se u dva oblika:

  • BON 1 sadrži opće podatke o poslovnom subjektu, podatke i pokazatelje o poslovanju u protekle dvije godine, kretanje broja zaposlenih i njihove prosječne plaće, stanje novčanih sredstava tijekom protekle godine, informaciju o tome je li na dan izdavanja obrasca BON1 račun vašeg poslovnog partnera bio blokiran ili nije, rang tvrtke u podrazredu tj. u odnosnoj djelatnosti, objašnjenja navedenih pokazatelja. Izdaje ga FINA na hrvatskom ali i na engleskom i njemačkom jeziku.
  • BON 2 je informacija temeljem podataka poslovnih banaka, a obuhvaća sljedeće podatke: opće podatke o poslovnom subjektu, stanje sredstava na računu, ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana, prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana, iznos odobrenog okvirnog kredita, iznos evidentiranih nepodmirenih obveza, broj dana neprekidne blokade računa,broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci.