Vanjsko trg. poslovanje

Zadnja izmjena: 02.11.2011

Da li obrtnici mogu obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje?

Obrtnici mogu obavljati poslove uvoza i izvoza robe. Kako bi mogli izvoziti/uvoziti robu potrebno je da podnesu zahtjev za upis u registar carinskih obveznika putem Ministarstva financija – Carinska uprava RH – Središnji ured – Alexandera von Humboldta 4, 10 000 Zagreb (tel. 01/6211-300, faks 01/6211-012, www.carina.hr).

Predmetnom zahtjevu u pisanom obliku potrebno je priložiti:

* Preslik rješenja o obrtu (ovjereno kod javnog bilježnika),
* Preslik obrtnice,
* Preslik kartona deponiranih potpisa,
* Preslik ugovora s bankom o platnom prometu u zemlji.

Koje uvjete mora ispunjavati roba koja se uvozi u Hrvatsku?

Roba koja ne udovoljava propisanim normama o stavljanju u promet ili upotrebu na hrvatskom tržištu, ne može se uvoziti.
Zato je veoma važno prije uvoza provjeriti o kakvoj se robi radi i da li ista podliježe posebnim zakonskim propisima koji zahtijevaju da:

  • roba koja se uvozi ili privremeno uvozi mora glede zdravstvene, veterinarske ili fitosanitarne ispravnosti udovoljavati uvjetima koji su propisani u Republici Hrvatskoj
  • roba koja se uvozi može biti stavljena na tržište ako je sukladna s propisanim zahtjevima, označena u skladu s odgovarajućim propisima te ako su za robu osigurane propisane isprave o sukladnosti
  • motorna vozila koja se uvoze u Republiku Hrvatsku moraju biti tehnički ispravna u skladu s propisima o tehničkoj ispravnosti vozila na cestama, a prije njihovog stavljanja na tržište ili prve registracije u Republici Hrvatskoj moraju odgovarati propisanim zahtjevima o homologaciji
  • trgovac koji uvozi motorna vozila i druga vozila, njihove dijelove i tehničke proizvode, dužan je osigurati jamstveni list, popis servisa, kao i rezervne dijelove pri stavljanju te robe na hrvatsko tržište
  • osigurati posebno rukovanje i čuvanje robe za koju su propisani posebni uvjeti za obavljanje trgovine na veliko