Otvaranje obrta

Zadnja izmjena: 04.11.2011

Otvaranje obrta

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Otvaranje obrta se odvija u četiri jednostavna koraka: odabir vrste obrta, prikupljanje dokumentacije te predaja dokumentacije i uplata pristojbi.

Odabir vrste obrta

Prvo ćete morati odabrati kakav će biti vaš obrt.

  • Slobodni obrt, za obavljanje se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
  • Vezani obrt, za obavljanje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit.
  • Povlašteni obrt, smije se obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta.

Prikupljanje dokumentacije

Sve potrebni obrasci i uplatnice možete pronaći na šalteru servisa HITRO.HR. Zaposlenici servisa HITRO.HR pomoći će vam ispuniti obrasce i uplatnice potrebne za registraciju obrta. Sve potrebne uplate možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama.

Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Fizička osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje obrta, postaje obrtnikom kad se upiše u obrtni registar. Trebat će vam Rješenje o upisu obrta u obrtni registar i Obrtnica.

Po primitku Obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun.

Nakon upisa u obrtni registar obrtnik je dužan početi obavljati obrt u roku od godine dana, a najkasnije 8 dana prije početka rada obvezan je prijaviti početak obavljanja obrta.

Također, potrebna je i prijava u sustav zdravstvenoga osiguranja (HZZO).

Korisni linkovi: