Programi kreditiranja

Zadnja izmjena: 29.09.2011

Kakvih sve kreditnih programa ima?

Ima više programa kreditiranja. Pojedine programe kreditiranja i poticanja donijela je Vlada RH, u suradnji s pojedinim ministarstvima (npr. Minististarsvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji s jedinicama lokalne uprave i samouprave).

Detaljne informacije o programima, kao i objavljene natječaje te obrasce za prijavu možete naći na web stranicama ministarstava:

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka,
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak svojim programima kreditira obrtništvo i malo poduzetništvo, a sve informacije o tim kreditima mogu se pronaći na stranici Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Kome se može obratiti za kredit?

Za informacije o uvjetima kreditiranja obrtnici – poduzetnici se mogu obratiti Uredu za gospodarstvo (županije odnosno grada) poslovnoj banci, HBOR-u ili drugoj financijskoj instituciji.

Međutim, ukoliko je potreban savjet sa detaljnijim informacijama o svim kreditnim programima zaintersirani se mogu se obratiti Hrvatskoj obrtničkoj komori, Područnoj obrtničkoj komori ili Udruženju obrtnika.