Poticaji za zapošljavanje

Zadnja izmjena: 01.11.2011

Krediti HBOR-a (na području posebne državne skrbi) i ostale mogućnosti pozajmica?

Programom kreditiranja poticanja malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi (PPDS) kao i Programom kreditiranja otoka želi se poticati razvoj obrtništva i malog gospodarstva uz povoljniju kamatnu stopu i duži rok povrata kredita. U prvom redu želi se poticati povratak prognanika i/ili izbjeglica na ta područja te zasnivanje njihove egzistencije u mjestu povratka (Područja su utvrđena Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Ostale mogućnosti dobivanja pozajmice su vezane uz djelatnost koja se obavlja i uvjetima određenog Programa kreditiranja(kojih ima više). Za detalje Programa pogledati na http://www.hbor.hr.

Mogu li branitelji dobiti poticaje za samozapošljavanje?

Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva omogućeno je braniteljima uključivanje u poduzetničke aktivnosti. Poticajne mjere (potpore i subvencije) predviđene temeljem su Sporazumom Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Za osobu iz ciljne skupine (koju je odredilo MOBMS) a namjerava se samozaposliti obavljanjem samostalne djelatnosti isplaćuje se jednokratna potpora u iznosu od 20.000 kuna. Po objavi Natječaja odnosno Javnog poziva (koji se objavljuje u toku godine)Zahtjev se podnosi MOBMS-u.

Informacije o poticajima mogu se potražiti na stranicama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Na koji način poslodavac odnosno invalidna osoba koja se samozapošljava ostvaruje pravo na besplatna poticajna sredstva ?

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i invalidne osobe koje se samozapošljavaju ostvaruju pravo na dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a što se temelji na Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 8/08.) od 16. siječnja 2008. godine.

Poslodavci i osobe s invaliditetom podnose pismeni zahtjev Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom radi ostvarivanja prava na poticaje, a koji je dužan zaprimljeni zahtjev obraditi, te izdati odobrenje za isplatu poticaja ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava zakonom propisane uvjete.

Naime, temeljem članka 2. Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom razlikujemo: redovne i posebne poticaje na koje imaju pravo kako poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, tako i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju tj. pokreću gospodarsku djelatnost.

Redovni poticaji

Redovni poticaji obuhvaćaju slijedeće poticajne mjere: 1) novčane poticaje – naknadu u visini uplaćenog doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje, 2) naknadu razlike radi smanjenog radnog učinka, te 3) sufinanciranje troškova osobnog asistenta – pomagača u radu.

Posebni poticaji

Posebni poticaji obuhvaćaju dodjelu slijedeće poticajne mjere: 1) jednokratna materijalna davanja – obrazovanje zaposlenih osoba s invaliditetom, 2) sredstva za prilagodbu radnog mjesta (arhitektonska prilagodba), 3) sredstva za prilagodbu uvjeta rada (tehnička prilagodba), 4) kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora, 5) sufinanciranje troškova radnog terapeuta. Poslodavac i invalidna osoba koji podnose zahtjev za samozapošljavanje također ostvaruju pravo na posebne poticaje za koje se sklapa poseban ugovor s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Olakšice kod zapošljavanja radnika?

Poslodavcu koji zapošljava nove radnike nakon jednomjesečne prijave kod Zavoda za zapošljavanje, na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme (pripravnike, vježbenike, stažiste), može se umanjiti porezna osnovica na godinu dana od zaposlenja novog radnika.

Zakonom o porezu na dobit određeno je da se porezna osnovica poslodavca može dodatno umanjiti po osnovi plaća novih radnika i to za visinu plaća i doprinosa na plaću koji su obračunati za razdoblje na koje se utvrđuje porez, a isplaćeni do dana podnošenja porezne prijave.

Zakonom o porezu na dohodak određeno je da se obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost osnovica poreza na dohodak može u poreznom razdoblju dodatno umanjiti za iznos isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa na plaću novim radnicima, te za iznos isplaćenih nagrada učenicima za vrijeme praktičnog naukovanja.

Zakonom o porezu na dobit potiče se ulaganje i to na način da se umanjuje stopa poreza na dobit za razdoblje od 10 godina. Ako je dobit ostvarena od ulaganja najmanje 10 milijuna kuna i u tom razdoblju osigurano zapošljavanje najmanje 30 radnika, stopa poreza smanjena je na 7%; ako je dobit ostvarena ulaganjem najmanje 20 milijuna kuna i osigurano zapošljavavanje 50 radnika, stopa poreza je smanjena na 3%; ako je dobit ostvarena ulaganjem veća od 60 milijuna kuna i osigurano zapošljavanje najmanje 75 radnika, porez se ne plaća, tj. stopa je 0%.

Postoje li poticaji za zapošljavanje?

Poslodavci kod novog zapošljavanja mogu koristiti subvencije iz Vladinog programa poticanja zapošljavanja:

Poticajne mjere, a ovisno o programu, odnose se na sufinanciranje propisane osnovice za uplatu doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje, sufinanciranje troškova putovanja, kotizacije za stručne seminare, povrat doprinosa na i iz bruto plaće i drugo. Ovisno o programu prema kojem se sufinancira, obveza poslodavca je zadržati i isti broj zaposlenika na neodređeno vrijeme dok traje subvencija, a sufinanciranu osobu do isteka razdoblja sufinanciranja.

Detaljnije informacije o poticajnim mjerama mogu se pronaći na: http://www.hzz.hr/hzz.asp?ID=4441