Kreditiranje i poticanje

Zadnja izmjena: 01.11.2011

Državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10), će se u prijelaznom razdoblju do ulaska Hrvatske u EU prilagoditi sustav izravnih plaćanja u Hrvatskoj onome koji se primjenjuje u EU.

Zakonom se uređuju državne potpore poljoprivredi u obliku izravnih plaćanja

poljoprivrednim gospodarstvima za razdoblje 2011.-2014. godine, posebne potpore

poljoprivredi i mjere ruralnog razvoja.

Zakonom se između ostalog uvodi posebna potpora poljoprivredi koja obuhvaća mjere za upravljanje rizicima i kriznim situacijama, za održanje i poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu, za tehničku pomoć proizvođačkim organizacijama te ostale mjere koje nisu obuhvaćene mjerama poljoprivredne politike, a uređuju se posebnim propisima.

Integrirani sustav za administraciju izravnih plaćanja (IAKS) je uvjet bez kojeg se ne može u provedbi Europskog modela izravnih plaćanja te je njegova puna uspostava obvezna za povlačenje sredstva iz fondova EU. U odnosu na prijašnji Zakon u IAKS je uključen i sustav za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanja te sustav za identifikaciju i registraciju životinja.

Zadržana je i odredba po kojoj je za ostvarenje prava na izravna plaćanja obvezan status obveznika poreza na dohodak nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede u slučajevima kada je OPG u prethodnoj godini ostvarilo više od 24.000 kn primitaka od izravnih plaćanja.

Uvjet za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji biti će korištenje minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta, a iznimno u slučaju gospodarstava koja imaju isključivo trajne nasade prihvatljiva je površina od minimalno 0,25 ha. U stočarstvu su zadržane minimalno poticane količine za 2011. godinu. Za korisnike koji ne ostvaruju pravo po poljoprivrednoj površini uvodi se kao i u zemljama EU vrijednosni minimum i to u iznosu od 750 kuna po korisniku ispod kojeg se ne isplaćuje potpora.

Zakonom se propisuje model izravnih plaćanja u 2011. godini te financijska sredstva (omotnica) predviđena za osnovno plaćanje po površini i za proizvodno vezana plaćanja za 2011. godinu

VRSTA
IZRAVNOG
PLAĆANJA
Vrijednost – kuna Jedinica mjere Maksimalni jedinični iznos
Osnovno plaćanje po površini – livade i pašnjaci 24.571.461 ha 702
Osnovno plaćanje po površini – ostale vrste korištenja 1.531.593.893 ha 2.055
Šećerna repa 30.969.000 ha 1.395
Maslinovo ulje, ekstra djevičansko i djevičansko 15.380.000 l 10,00
Duhan 66.876.300 kg 5,58
Krave dojilje 147.134.004 grlo 1.177
Ovce i koze 67.626.000 grlo 122
Tov goveda 160.322.063 grlo 1.900
Mliječne krave 48.000.000 grlo 836
Krmače 33.120.000 grlo 530
Mlijeko kravlje, ovčje, kozje 275.092.479 kg 0,50

U biljnoj proizvodnji proizvodno vezana plaćanja odnose se samo na duhan, šećernu repu i djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje, sva ostala proizvodno vezana

plaćanja se ukidaju.

Plaćanja za livade i pašnjake vezana su uz uvjet držanja najmanje 0,5 uvjetnih grla goveda, konja, koza ili ovaca po hektaru livada i pašnjaka.

Posebna plaćanja po površini za ekološku proizvodnju poticati će se kroz mjere ruralnog razvoja.

kao i plaćanja po pčelinjoj zajednici i kilogramu meda.

Zakonom se propisuje i model Jedinstvenih izravnih plaćanja od 2012. godine.

Određuje se da će se od trenutka članstva u EU provoditi program jedinstvenih plaćanja na regionalnoj razini te da će se za njegovu primjenu čitav teritorij RH podrazumijevati jednom regijom.

Mjere ruralnog razvoja dijele se na:

A – Mjere ruralnog razvoja do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju koje obuhvaćaju:

1. mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja 2007. – 2013.,

2. potporu za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi,

3. potporu za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

4. potporu za kapitalna ulaganja u poljoprivredi,

5. potporu dohotku poljoprivrednih gospodarstava,

6. potporu za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i

7. potporu za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

BMjere ruralnog razvoja za razdoblje nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji koje će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.