Sajam u Minhenu 6.-12.03.13-poslovni razgovori

Objavljeno: 23.01.2013

 Hrvatska obrtnička komora i ove godine sudjeluje na sajmu u Minhenu. Namjera je u sklopu sajma organizirati poslovne razgovore, ukoliko se prijavi dovoljno zainteresiranih iz Hrvatske i Njemačke, HWK. Ovisno o interesu u pojedinim grupama djelatnosti, odrediti će se konkretni termini…

 Zainteresirani pojedinci sami snose troškove puta i smještaja na sajam i poslovne razgovore.

Molimo potencijalno zainteresirane u slijedećim grupama djelatnosti :

 – Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od istih materijala

– Prerada sirovine, poluproizvoda i proizvodi od plastike i gume

– Nemetalni mineralni materijali i proizvodi, staklo, keramika

– Proizvodnja metala i proizvoda od metala

da se jave na e-mail uo.pazin@hok.hr   sa kontakt podacima : ime, prezime adresu, mobitel, telefon, e-mail i grupu djelatnosti za razgovor, kako bismo Vaše podatke najkasnije do 31.1.2013. uputili u HOK na daljnje postupanje.