Rok za ovjeru knjige evidencije utroška brašna (KEUB) pomaknut na 31.1.

Objavljeno: 13.01.2016

Hrvatska obrtnička komora obratila se službenim dopisom prema Ministarstvu poljoprivrede sa zamolbom da se proizvođačima pekarskih proizvoda omogući produljenje roka za ovjeru knjige evidencije utroška (KEUB). Ministarstvo poljoprivrede uvažilo je zamolbu Hrvatske obrtničke komore i donijelo odluku o produljenju roka, iznimno za ovu kalendarsku godinu do 31. siječnja 2016. godine.

U prilogu se nalazi Odluku Ministarstva poljoprivrede o produljenju roka ( Klasa_320-01/16-01-03; urbroj:61-06-111).