Restrukturiranjre i konverzija vinograda

Objavljeno: 11.05.2015

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015) ministar poljoprivrede donio je PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 49/15., a stupa na snagu 07.05.2015.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (»Narodne novine«, broj 129/2014).

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Restrukturiranje i/ili konverzija vinograda« je provođenje niza agrotehničkih i pomotehničkih aktivnosti unutar postojećih površina nasada vinograda kojima se rekonstruira ili zamjenjuje postojeći nasad s ciljem unapređenja proizvodnje i kakvoće.

Podnositelji prijave za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su EUR 1.500.000.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

Maksimalni iznos potpore po projektu je EUR 750.000.

Agencija za plaćanja raspisuje natječaj za provedbu mjere Restrukturiranje (u daljnjem tekstu: Natječaj) jednom ili više puta tijekom financijske godine u ovisnosti o raspoloživosti sredstava.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

U prilogu se nalazi :

  1. Pravilnik – ( NN  49/15.)