Razvojna agencija SRCE ISTRE raspisuje natječaj: VODITELJ RAZVOJNIH PROJEKATA

Objavljeno: 28.12.2016

Obratite pažnju – Razvojna agencija SRCE ISTRE raspisuje natječaj:

VODITELJ RAZVOJNIH PROJEKATA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica 

Voditelj razvojnih projekata provodi pripremu i provođenje EU i nacionalnih projekata u kojima sudjeluje Razvojna agencija i pomaže u pripremi EU i nacionalnih projekata za poduzetnike i druge korisnike usluga Razvoje agencije, te pruža savjetodavne usluge poduzetnicima i drugi zainteresiranim korisnicima.
Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme – 30 mjeseci, uz probni rad od 6 mjeseci.
OSNOVNI ZADACI:
• pomoćnik je direktorice društva
• planira i programira poslovanje Razvojne agencije
• samostalno upravlja procesima u sklopu provođenja EU i nacionalnih projekata
• inicira nove programe i projekte s drugim institucijama na internacionalnom, državnom, regionalnom ili lokalnom nivou
• koordinira sve EU i nacionalne projekte unutar Razvojne agencije
• mjeri učinke provedbe EU i nacionalnih projekata
• kontaktira s poslovnim partnerima i partnerskim institucijama i drugim relevantnim dionicima
• kreira promidžbene aktivnosti te aktivno promiče identitet, misiju i viziju Razvojne agencije
• sudjeluje u radnim skupinama i povjerenstvima
• prenosi znanje i primjere dobre prakse
• priprema i provodi EU i nacionalne projekte
• Obavlja sve druge poslove koje mu naloži direktorica društva

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:
• Najmanje završen sveučilišni diplomski studij
• Najmanje 2 godina radnog iskustva
• Iskustvo u samostalnoj pripremi i provođenju EU projekata
• Visoka motiviranost i usmjerenost na rezultate
• Razvijene organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine
• Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
• Izvrsno znanje rada na računalu
• Iskustvo u radu s poduzetnicima
• Vozačka dozvola B kategorije

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU:
• životopis u Europass formatu
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
• Dokaz o radnom iskustvu (preslika Ugovora o radu ili Potvrda Hrvatskog zavoda za Mirovinsko osiguranje)
• Ostali dokazi po potrebi

Kandidat prilaže uz prijavu skenirane originale dokumenata, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail: maja.stranic-grah@pazin.hr s naznakom „Prijava za radno mjesto Voditelj razvojnih projekata“.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je do 12.01.2017. godine.