Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Objavljeno: 12.03.2014

U prilogu se nalazi Pravilnik o posebnim o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe  , objavljen 7. ožujka 2014.godine u “Narodnim novinama“ br. 31/14 (http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx ). Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« br. 120/2005 i 102/2007).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.