Radne knjižice

Objavljeno: 18.10.2013

Kako  je 1. listopada 2013. prošao, a još ima pitanja oko povrata radnih knjižica, podsjećamo  što poslodavci koji iz određenih razloga nisu uručili radnicima radne knjižice trebaju učiniti.

Poslodavac koji do 1. listopada 2013. nije mogao radniku vratiti radnu knjižicu dužan je, u skladu s odredbom članka 299. Zakona o radu:

-radnu knjižicu radnika  dostaviti nadležnom područnom uredu/službi  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prema mjestu prebivališta radnika,

-za  radnike s nepoznatom adresom prebivališta  radnu knjižicu dostaviti  HZMIO  Središnja služba Zagreb.

Knjižica se dostavlja uz popratni dopis sa navedenim imenima, OIB-om i osobnim brojem osiguranika. Kod predaje u pisarnicu, tražiti da se ovjeri predaja na kopiji dopisa.  Ukoliko se knjižice dostavljaju poštom, obvezno pošaljite preporuku sa povratnicom. Postupak je važan, jer je radna knjižica i nadalje isprava kojom se radnik može koristiti  (u svrhu dokazivanja u postupcima utvrđivanja prava iz mirovinskog i/ili zdravstvenog osiguranja kao i osiguranja u slučaju nezaposlenosti) a Zakonom o radu je propisana novčana kazna od 7.000-10.000 kuna za poslodavca fizičku osobu ako radniku u propisanom roku nije vratio  radnu knjižicu (članak 294. stavak 1. točka 60. Zakona o radu).