Radionica u svrhu edukacije uzgajivača ribe i drugih morskih organizama

Objavljeno: 20.03.2012

Obavještavamo Vas da Uprava ribarstva održava radionice u svrhu edukacije uzgajivača ribe i drugih morskih organizama za unošenje elektronskih očevidnika o uzgoju, sukladno Pravilniku o očevidniku u uzgoju ribe i drugih morskih organizama (NN 76/11)… 

Radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

 

  1. 23.03.2012. Split, u prostorijama HGK  u 10 sati
  2. 27.03.2012. Pula, u prostorijama HGK  u 10 sati
  3. 28.03.2012. Zadar, u prostorijama HGK  u 10 sati
  4. 29.03.2012. Šibenik, u prostorijama HOK  u 10 sati
  5. 30.03.2012. Ston, u prostorijama HOK  u 10 sati