Propisi u javnoj raspravi

Objavljeno: 12.03.2014

Obavještavamo Vas da nadležna ministarstva imaju otvorene postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nastavno navedene propise. Hrvatska obrtnička komora, savjetodavna služba je dala naputak o postupanju ukoliko imate primjedbi na propise za koje je savjetovanje otvoreno da ih dostavite najkasnije 3 dana prije isteka označenog roka savjetovanja na:

hok@hok.hr
cehovi@hok.hr – ako se radi o propisima vezanim uz pojedinu obrtničku djelatnost/branšu
obrazovanje@hok.hr – ako se radi o propisima iz područja obrazovanja.

Ministarstvo gospodarstva

–          Nacrt Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (http://www.mingo.hr/default.aspx?id=5013 )

–          Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (http://www.mingo.hr/default.aspx?id=5004 )

–          Nacrt Prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (http://www.mingo.hr/default.aspx?id=5002 )

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

–          Program EPSON 2020 (Europska mreža za praćenje prostornog razvoja – European Spatial Planning Observation Network ) (http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1975 )

–          program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE

  • do 21.03.2014. putem on-line upitnika

 

Ministarstvo financija

–          Nacrt prijedloga Zakona o kamatama (http://www.mfin.hr/hr/javna-rasprava )

  • primjedbe do 19.03.2014. na e-mail adresu ufs@mfin.hr

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta

–          Nacrt pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (http://www.minpo.hr/default.aspx?id=642 )

 

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

http://www.mppi.hr/default.aspx?id=8843

–          Nacrt Pravilnika o kategorizaciji autobusnih kolodvora

–          Nacrt Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika

  • do 25.03.2014. putem obrasca (nakon prijave dionika) na e-mail adrese

jelena.bralic@mppi.hr i savjetovanje@mppi.hr

 

Ministarstvo poljoprivrede

–          Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (http://www.mps.hr/UserDocsImages/zakoni/2014/POTPORE/NKP%20IZMJENA%20zakona%20o%20potpori%20poljoprivredi%20i%20ruralnom.pdf )

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

–          Nacrt prijedloga Pravilnika o očevidniku izdanih okolišnih dozvola (http://www.mzoip.hr/doc/Propisi/Nacrt_pravilnika_07_03_2014.pdf )

 

Ministarstvo građenja i prostornog uređenja

http://www.mgipu.hr/

–          Pravilnik o notificiranim, odobrenim i imenovanim tijelima te o drugim pitanjima o građevnim proizvodima (do 28.03.2014.)

–           Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (do 24.03.2014.)

–           Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (do 24.03.2014.)

–           Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (do 24.03.2014.)

–           Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj, te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (do 24.03.2014.)

–           Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (do 19.03.2014.)

–           Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (do 19.03.2014.)

–           Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (do 19.03.2014.)

–           Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (do 18.03.2014.)

–           Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (do 14.03.2014.)

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

–          Nacrt Pravilnika o izmjenama Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13060&sec=1933 )

  • do 19.03.2014. putem obrasca na e-mail adresu javnarasprava-javneisprave@mzos.hr

 

Na dnevnom redu Hrvatskog sabora nalaze se slijedeći zakoni koji još nisu raspravljeni – eventualne izmjene moguće zatražiti samo podnošenjem amandmana.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 627;

http://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopuni-zakona-o-una

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 633;

http://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona0007

Kroz prvo čitanje prošao jePRIJEDLOG ZAKONA O RADU (http://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-radu-prvo-citanje-pze-br-606  ). Rasprava je zaključena 26. veljače 2014. godine. Molimo dostavite Vaše primjedbe i prijedloge za objedinjenu dostavu u Ministarstvo rada i mirovinskog sustava za drugo čitanje.